WAP手机版 RSS订阅 保存到桌面加入收藏设为首页
初中教师资格证
当前位置:首页 > 教师资格证 > 初中教师资格证

2020教师资格证统考面试-初中化学-试讲+答辩+结构化

时间:2019-12-15 13:48:03   作者:admin   来源:我爱考   阅读:524   评论:0
内容摘要:2020教师资格证统考面试-初中化学-试讲+答辩+结构化  1.中公资格证面试-初中化学题本梳理【5视频讲义】      中公资格证面试-初中化学题本梳理-162.58M     中公资格证面试-初中化学题本梳理-261.00M     中公资格证面试-初中化学题本梳理-377.50M     中公资格证面试-初中化学...

【温馨提醒】 资料下 载(链接) 地址在“底部”  

2020教师资格证统考面试-初中化学-试讲+答辩+结构化 

 1.中公资格证面试-初中化学题本梳理【5视频讲义】 
      中公资格证面试-初中化学题本梳理-1 62.58M
      中公资格证面试-初中化学题本梳理-2 61.00M
      中公资格证面试-初中化学题本梳理-3 77.50M
      中公资格证面试-初中化学题本梳理-4 73.00M
      中公资格证面试-初中化学题本梳理-5 78.50M
      └中公资格证面试-初中化学题本梳理讲义.pdf  828.48kb
   2.中公资格证面试-初中化学试讲示范【5视频讲义】 
      中公资格证面试-初中化学试讲示范-1 25.84M
      中公资格证面试-初中化学试讲示范-2 27.00M
      中公资格证面试-初中化学试讲示范-3 31.00M
      中公资格证面试-初中化学试讲示范-4 24.50M
      中公资格证面试-初中化学试讲示范-5 27.00M
      └中公资格证面试-初中化学试讲示范讲义.pdf  707.51kb
   3.中公资格证面试-初中化学试讲+答辩【6视频讲义】 
      中公资格证面试-初中化学试讲+答辩-1 17.54M
      中公资格证面试-初中化学试讲+答辩-2 30.00M
      中公资格证面试-初中化学试讲+答辩-3 119.00M
      中公资格证面试-初中化学试讲+答辩-4 79.50M
      中公资格证面试-初中化学试讲+答辩-5 22.50M
      中公资格证面试-初中化学试讲+答辩-6 47.50M
      └中公资格证面试-初中化学试讲+答辩讲义.pdf  657.16kb
   4.华图资格证面试-初中化学试讲+答辩【5视频】 
      华图资格证面试-初中化学试讲+答辩-1 70.23M
      华图资格证面试-初中化学试讲+答辩-2 61.00M
      华图资格证面试-初中化学试讲+答辩-3 68.50M
      华图资格证面试-初中化学试讲+答辩-4 76.50M
      └华图资格证面试-初中化学试讲+答辩-5 60.00M
   └5.华图试讲提升班-中学化学【14视频】 
      华图试讲提升班-中学化学-10 28.50M
      华图试讲提升班-中学化学-11 27.00M
      华图试讲提升班-中学化学-12 27.50M
      华图试讲提升班-中学化学-13 28.00M
      华图试讲提升班-中学化学-14 27.50M
      华图试讲提升班-中学化学-1.mp4  31.47M
      华图试讲提升班-中学化学-2 29.50M
      华图试讲提升班-中学化学-3 30.50M
      华图试讲提升班-中学化学-4 19.00M
      华图试讲提升班-中学化学-5 22.50M
      华图试讲提升班-中学化学-6 33.00M
      华图试讲提升班-中学化学-7 26.50M
      华图试讲提升班-中学化学-8 26.00M
      华图试讲提升班-中学化学-9 26.00M

 

温馨提示:本内容需要VIP会员才能查看下载

【温馨提醒】注册升级会员,下载本站全部资料

【温馨提醒】:点击注册会员,点击升级会员


标签:结构  教师  资格  化学  师资  

本栏最新更新

本栏推荐

阅读排行

Copyright © 2019 woaikao.cn. 我爱考 版权所有 powery by woaikao.cn
客服微信:woaikao130

  黔ICP备19008579号